EC2019-Logo-Art

Sesión en Vietnamita

Lugar:

Fecha:

Inicia:

Termina:

Marriott Gateway - Salons C-E

June 22, 2019

11:00 AM

04:00 PM

Programación

11:00 giờ sáng Nghỉ Giải Lao. (Quí cha ngồi tòa giải tội từ 11:30 giờ sáng đến 4:30 chiều) Đức Ông Francis Phạm Văn Phuơng giới thiệu diễn giả.
11:30 giờ sáng Hội luận I.Archbishop Joseph Linh Chi Nguyen Truyền thống chầu lượt tại Việt Nam
2:30 giờ chiều Ăn trưa.
01:30 giờ chiều Hội luận II. Archbishop Joseph Linh Chi Nguyen Archbishop Joseph Linh Chi Nguyen Sinh hoạt và Sức sống của Phòng Trao Thiếu Nhi Thánh Thể tại Việt Nam.
2:30 giờ chiều Thăm viếng của Đức Tổng Giám Mục Giải lao.
3:00 giờ chiều Hội Luận III. Archbishop Joseph Linh Chi Nguyen Phần ba của giảng thuyết sẽ là thời gian để đặt câu hỏi và trả lời như các năm trước.
4:00 giờ chiều Giải tán phòng hội thảo.
5:00 giờ chiều Thánh Lễ Đại Trào – Bế mạc Đại Hội T.T 2019 Chủ Tế: Đức Tổng Giám Mục (Tại đại sảnh A-D)