Sesión en Vietnamita

Come to Me Image Site Icon

Đại Hội Thánh Thể là cơ hội quý báu để các tín hữu học hỏi và cầu nguyện nhằm gia tăng lòng yêu mến đối với Chúa Giêsu, và sự hiện diện thực sự của Ngài nơi Bích Tích Thánh Thể. Sự kiện đặc biệt này quy tụ hàng ngàn người đến cử hành món … Read more