Sesión en Vietnamita

June 18, 2022

11:00 AM – 4:00 PM
Marriott Ballroom Salons D-H

Father John Francis Vu, SJ

Cha John Francis Vũ Thế Toàn là tu sĩ dòng tên thuộc tỉnh dòng miền tây Hoa Kỳ.  Cha gia nhập dòng Tên vào năm 1984, thụ phong linh mục vào năm 1997, khấn trọn đời vào năm 2005 tại Los Angeles.  Trong thời gian tu học, cha được huấn luyện một năm về tu đức tại trường Đại Học Fordham ở New York và trường thần học Weston ở Cambridge, MA.  Cha đã từng làm linh hướng cho giới trẻ tại nhiều giáo xứ ở New York, Dorchester, MA và Sacrameto, CA. Sau một thời gian dạy thần học và tiếng Pháp tại trường trung học Loyola ở Los Angeles, cha làm tuyên úy tại trường Đại Học Californa ở Irvine, CA.  Trong vai trò tuyên úy, cha làm việc gần gũi với các sinh viên, đồng hành với họ trong những khó khăn, và hướng dẫn họ sống đức tin công giáo trong môi trường tục hóa của đại học.  Cha Toàn luôn cảm nghiệm được niềm vui khi làm linh hướng và tư vấn tâm lý cho các sinh viên.