June 18, 2022

11:00 am – 4:00 pm

Marriott Ballroom Salons D-H

Sesión en Vietnamita

Đại Hội Thánh Thể là cơ hội quý báu để các tín hữu học hỏi và cầu nguyện nhằm gia tăng lòng yêu mến đối với Chúa Giêsu, và sự hiện diện thực sự của Ngài nơi Bích Tích Thánh Thể. Sự kiện đặc biệt này quy tụ hàng ngàn người đến cử hành món quà vô cùng cao trọng của Chúa Giêsu đã ban tặng cho nhân loại như lời Ngài đã hứa “Thày sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.”  Chương trình Đại Hội Thánh Thể được thực hiện bằng các ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt để mọi người có thể tham dự trọn vẹn khi nghe các diễn giả trình bày bằng ngôn ngữ của riêng mình.

Esta sesión, junto con todas las demás de nuestro Congreso Eucarístico, tiene el propósito de crear una conexión más profunda con Jesús y su Presencia Real en la Eucaristía. Este evento es una reunión de miles de creyentes que celebra el enorme regalo de Jesucristo presente para nosotros como prometió que lo sería, “Hasta el fin de los tiempos”. Algunas sesiones, como esta, están configuradas para ser específicas a un idioma en particular, de modo que la diversa población de nuestra Iglesia local tenga acceso completo, en su idioma natal, a los oradores que están invitados a participar.

Speakers

Schedule

Time Event
8:00 AM Khai mạc, rước và chầu Thánh Thể chung tại đại sảnh A-B
(Quý cha ngồi tòa giải tội từ 11:00 sáng đến 4:00 chiều)
11:00 AM Tập trung tại Marriott Gateway-Ballroom
11:15 AM Hội Luận I: Tận Tuyệt của Yêu Thương: Hiến Lễ Cuối Cùng.
Do Cha John Francis Vũ Thế Toàn
12:30 PM Nghỉ giải lao và ăn trưa
1:30 PM Hội Luận II: Di Nguyện và Lệnh Truyền của Chúa Giêsu.
Do Cha John Francis Vũ Thế Toàn
2:30 PM Đức Tổng Giám Mục và hai Đức Cha Phụ Tá thăm viếng
Cộng Đoàn Việt Nam
2:45 PM Nghỉ giải lao
3:00 PM Hội Luận III: Là thời gian dành cho các câu hỏi và trả lời.
Do Cha John Francis Vũ Thế Toàn
4:00 PM Giải tán phòng hội thảo
5:00 PM Thánh Lễ Bế Mạc Đại Hội Thánh Thể Năm 2022 tại đại
sảnh A-B